×

هشدار

Copy failed: /home/h56376/domains/bushehrcarpet.ir/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.scripts.js to /home/h56376/domains/bushehrcarpet.ir/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.scripts.js
Copy failed: /home/h56376/domains/bushehrcarpet.ir/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.layoutbuilder.js to /home/h56376/domains/bushehrcarpet.ir/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.layoutbuilder.js
Copy failed: /home/h56376/domains/bushehrcarpet.ir/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.utilities.js to /home/h56376/domains/bushehrcarpet.ir/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.utilities.js

بافندگان فرش فعال استان بوشهر بیمه می‌شوند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: بافندگان فرش این استان که بصورت واقعی دراین رشته فعالیت می کنند، زیر پوشش بیمه این سازمان قرار می گیرند.
یونس خسروانی در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: با وجود اینکه سهمیه ای برای بیمه کردن بافندگان پیش بینی نشده است اما این مدیریت آمادگی دارد تا آنان را زیر پوشش بیمه قرار دهد.

وی اظهارکرد: بیمه بافندگان پس از سرکشی بازرسان تامین اجتماعی شهرستانهای استان از محل کار آنان و در صورت تائید فعالیت، انجام خواهد شد.
مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: وجود یک متولی در نقاط دارای بافنده فعال برای بیمه کردن آنها لازم است.
بخشدارمرکزی گناوه گفت: فعالان صنایع دستی در این شهرستان بویژه بافندگان فرش نیاز به حمایت و پشتیبانی دارند.
حسین امیری افزود: گبه به عنوان مرغوب ترین و با کیفیت ترین فرش دستباف در مقایسه با دیگر مناطق کشور در روستای شول این شهرستان تولید می شود و فعالان آن دچار مشکلاتی نظیر بیمه و اخذ تسهیلات بانکی هستند که برای برطرف کردن آنان پیگیریهای خوبی انجام و نتیجه بخش بوده است.
وی بیان کرد: به منظور برطرف کردن مشکلات بیمه بافندگان با مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر پیگیریهای مستمری شد که نتیجه بخش بود.
بخشدار مرکزی گناوه گفت: درزمینه وام بانکی نیز صندوق کارآفرینی مهر امید تسهیلاتی درنظرگرفته و روستای شول به عنوان پایلوت انتخاب شده است.
شهرستان گناوه در شمال استان بوشهر قراردارد.