×

هشدار

Copy failed: /home/h56376/domains/bushehrcarpet.ir/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/zo2.js to /home/h56376/domains/bushehrcarpet.ir/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/zo2.js
Copy failed: /home/h56376/domains/bushehrcarpet.ir/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.scripts.js to /home/h56376/domains/bushehrcarpet.ir/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.scripts.js
Copy failed: /home/h56376/domains/bushehrcarpet.ir/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.megamenu.js to /home/h56376/domains/bushehrcarpet.ir/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.megamenu.js

تشکیل سومین نشست ستاد نمایشگاه بیست و چهارم فرش

ستاد بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران با حضور اعضا در مرکز ملی فرش ایران تشکیل جلسه داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران در این نشست افزون بر ارایه جمع بندی نظرسنجی ها و آرای تشکل ها و فعالان هنر- صنعت فرش دستباف، پیشنهاد اجرای نمایشگاه از سوی اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف ایران به بحث و بررسی گذارده شد.

سرپرست مرکز ملی فرش ایران در آغاز این نشست با اعلام آنچه تاکنون مورد توافق اعضای ستاد قرار گرفته است، تعیین و تثبیت یکم تا هفتم شهریورماه 94 را به عنوان زمان برگزاری این رویداد و درج شدن آن در تقویم نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران نخستین تصمیم قطعی شده ستاد دانست.
حمید کارگر همچنین اجماع بر رعایت ضوابط حداقلی برای مشارکت کنندگان از جمله عضویت در یکی از تشکل های رسمی فرش یا داشتن پروانه کسب یا کارت بازرگانی معتبر و شروطی از این دست را از دیگر مباحث مورد اتفاق دانست.
وی رویکرد به پرهیز از ورود فرش های معیوب یا ناشور به نمایشگاه، کوشش در تفکیک سالن های فرش از تابلوفرش، تلاش در گرایش به جانمایی ها بر اساس منطقه جغرافیایی و مواردی از این دست را از جمله آرای به دست آمده از تشکل ها و ذینفعان دانست که در دستور کار ستاد نمایشگاه خواهد بود.
در ادامه این نشست رییس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف قم به عنوان نماینده اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران به ارایه پیشنهاد اجرای نمایشگاه بیست و چهارم توسط این اتحادیه پرداخت.
ابوالفضل رجبیان با اشاره به جلسات برگزار شده در اتحادیه صادرکنندگان و رسیدن به اتفاق نظر اعضا برای حضوری منسجم و متحد، رفع ایرادات و نقایص در اجرای نمایشگاه های پیشین را از اهداف ارایه این پیشنهاد دانست.
پس از طرح این موضوع اعضای ستاد به ارایه نظرات خود در این زمینه پرداختند و ضعف ها و قوت های مجری پیشین و تهدیدها و فرصت های واگذاری اجرای نمایشگاه به شرکت یا نهادی دیگر را بررسی کردند.
مجرب بودن مجری دوره های اخیر نمایشگاه و انباشت تجربه در آن شرکت، داشتن دانش و مهارت کافی در حوزه برگزاری نمایشگاه ها، و عدم نیاز به ریسک بالا در آزمودن مجری جدید از جمله دلایل مخالفان پیشنهاد مطرح شده بود.
استقبال از نیرو و توان جدید در این عرصه، واگذاری امر به اهالی فرش و دلسوزی برای رفع نقایص پیشین نیز از جمله دلایل موافقان اجرای نمایشگاه توسط اتحادیه صادرکنندگان بود.
در پایان این نشست با تاکید بر اینکه نباید بیش از این اتلاف زمانی رخ دهد و لازم است تا در اسرع وقت اطلاع رسانی، دعوت های برون مرزی و فعالیت هایی از این دست آغاز شود، اعضای ستاد خواستار ارایه کاستی ها و ایرادات کار مجری پیشین نمایشگاه و نیز برنامه اجرایی و عملیاتی اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران برای دوره آتی ظرف یک هفته آینده شدند.
سرپرست مرکز ملی فرش ایران نیز در انتهای این نشست با استقبال از واگذاری امور به بخش خصوصی و کم شدن نقش دولت در تصدی گری ها، خواستار تسریع در ارایه برنامه ها و پیشنهادهای اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران برای تصمیم گیری در این زمینه توسط ستاد نمایشگاه شد.